Lieke Altman

Nadelen van de Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking in een testament kan in bepaalde situaties voordelen bieden, zoals het beschermen van de nalatenschap voor kinderen of voorkomen dat via de kinderen je nalatenschap alsnog bij je ex-partner terecht komt. Echter, er zijn ook nadelen en aandachtspunten verbonden aan deze testamentaire constructie: Complexiteit: Een tweetrapsmaking is juridisch complexer dan een standaard testamentaire …

Nadelen van de Tweetrapsmaking Lees meer »

Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

In Nederland bepaalt het erfrecht wie jouw erfgenamen zijn wanneer je geen testament hebt opgemaakt. Het wettelijk erfrecht kent een indeling in vier groepen erfgenamen: Eerste groep: Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en kinderen hebt, erven zij gezamenlijk jouw nalatenschap. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner krijgt …

Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet? Lees meer »

7 Redenen voor het notariaat om te beginnen met een abonnementsmodel

Een abonnementsmodel is een businessmodel waarbij klanten betalen voor toegang tot een product of dienst gedurende een bepaalde periode, in plaats van dat ze een eenmalige aankoop doen. Dit kan dagelijks, maandelijks, jaarlijks of enige andere periode zijn, afhankelijk van het specifieke aanbod. Notarized introduceert dit model nu in het notariaat, in combinatie met een …

7 Redenen voor het notariaat om te beginnen met een abonnementsmodel Lees meer »

Wat is een opvullegaat?

Met een opvullegaat krijgt iemand, meestal de langstlevende partner, via een legaat een bedrag dat gelijk staat aan bijvoorbeeld het maximaal belastingvrij te erven bedrag. Zo kan maximaal gebruik worden gemaakt van de hoge vrijstelling voor partners. De langstlevende partner hoeft geen gebruik te maken van het opvullegaat. Een opvullegaat is namelijk niet altijd zinvol. Of …

Wat is een opvullegaat? Lees meer »

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit: een algemene volmacht een medische volmacht een volmacht voor het regelen van PGB zaken wensen en aanwijzingen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelverbod, euthanasieverklaring)

Aanwijzingen medische volmacht

In de medische volmacht kan je onder andere de volgende twee aanwijzingen (ook wel wilsverklaringen genoemd) geven: Behandelverbod Door een behandelverbod in het levenstestament op te nemen, geef je aan dat je niet (verder) behandeld wil worden als er geen kans meer is op genezing. De gevolmachtigde zal namens jou dit verbod onder de aandacht …

Aanwijzingen medische volmacht Lees meer »

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je bij de algemene volmacht hebt aangewezen, maar het mogen ook andere personen zijn. Hier wordt doorgaans geen bepaalde volgorde aangehouden, bij medische zaken kan er namelijk sprake zijn van spoedgevallen en dan heb je er …

Geneeskundige aangelegenheden Lees meer »

Bevoegdheden van de gevolmachtigde

Onder dit kopje staan voorbeelden genoemd van bevoegdheden die de gevolmachtigde onder andere heeft. Let op: deze lijst is niet limitatief. De gevolmachtigde mag namens jou alle vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen behartigen.