1. Home
  2. Helpdesk & Kennisbank
  3. Toelichting samenlevingscontract

Toelichting samenlevingscontract

Tijdelijke voortgezette bewoning

Iedere partner heeft na het einde van de samenwoning het recht heeft om nog gedurende een bepaalde periode (meestal drie...

Einde samenwonen

Het einde van de samenleving Een samenlevingscontract hoef je niet te beëindigen via de rechter. In het contract zelf staan...

Verdeling bezittingen

Verdeling bezittingen Aan het einde van de relatie bekijken jullie welke goederen van wie zijn en hoe de gezamenlijke bezittingen...

Alimentatie en pensioenen

Alimentatie algemeen Een van de grote verschillen tussen het huwelijk/geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen is dat er tussen partners...

Wonen

Huurwoning Voor de huurbescherming is het voor beide partners van belang dat ze allebei huurder zijn. Komt een van hen...

Eigendom – gemeenschappelijk of privé

Samenwoners blijven ook vanaf de start van het samenwonen eigenaar van hun eigen bezittingen. Ook tijdens het samenwonen verkregen zaken...

Vergoedingen

Zoals hiervoor beschreven, hebben beide partners hun eigen vermogen. Sommige betalingen kunnen echter tot een vermorgensverschuiving leiden. Het financiële voordeel...

Verzorgingsplicht

Partners hebben ten opzichte van elkaar een verzorgingsplicht. Dit leggen ze vast in het samenlevingscontract. Zij zijn over en weer...

Wat is een kostenverdeling naar evenredigheid inkomen?

Kosten van de gemeenschappelijke huishouding In het kader van die verzorgingsplicht leggen de partners vast hoe en in welke verhouding...