1. Home
  2. Helpdesk & Kennisbank
  3. Toelichting levenstestament

Toelichting levenstestament

Verlening algemene volmacht

Als je vanwege mentale of fysieke redenen bepaalde zaken niet meer zelf kunt uitvoeren, kan je in het levenstestament één...

Bevoegdheden van de gevolmachtigde

Onder dit kopje staan voorbeelden genoemd van bevoegdheden die de gevolmachtigde onder andere heeft. Let op: deze lijst is niet...

Aanwijzingen voor de gevolmachtigde(n)

De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht zijn taken uitvoeren. Het is dus belangrijk dat je de gevolmachtigde vertrouwt. Je kan...

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je...

Aanwijzingen medische volmacht

In de medische volmacht kan je onder andere de volgende twee aanwijzingen (ook wel wilsverklaringen genoemd) geven: Behandelverbod Door een...

Nadelen van de Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking in een testament kan in bepaalde situaties voordelen bieden, zoals het beschermen van de nalatenschap voor kinderen of...